Chơi gái có chồng trong khách sạn sướng khó tả. Nhưng, không phải vậy sao? Nếu anh ấy thực sự bắt đầu mộng du trở lại, anh ấy sẽ lại phát điên với cô ấy, lúc đó cô ấy sẽ càng hạnh phúc hơn. “Mengnu, ngươi làm sao vậy? Ngươi quên hôm qua chúng ta nói gì sao? Ngươi quên vết sẹo của ta ở đây sao? Ta là chủ nhân của ngươi, việc này không có gì sai trái. Nếu ngươi thích ta trừng phạt ngươi, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Trừng phạt.” bạn nghiêm túc đấy, giống như tôi đã làm với bạn trước đây. Được chứ?” “Không! Bạn… Không phải chủ nhân của tôi. Thầy tôi đã… cậu đi đi. ” An Thiếu Đình chợt nhận ra cách anh nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy không phải là giọng điệu của chủ nhân nói chuyện với nô lệ.