Em nhân viên văn phòng thích đi khách sạn. Sau này khi bạn gặp tôi ở một thế giới khác, tôi vẫn nghĩ mình vẫn đang sống ở thế giới thực đó. Nhưng bạn có hai thế giới, và tôi phải nhảy qua nhảy lại giữa hai thế giới của bạn. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu bạn có thể giữ cho thế giới mơ ước của mình tồn tại! Khi đó, ít nhất một nửa thế giới của tôi là có thật, tôi có thể vẫn có thể sống sót, và niềm hy vọng mà tôi có thể dựa vào vẫn có thể hỗ trợ tôi. Tuy nhiên, bạn đã quyết định kết thúc thế giới trong mơ của mình: đối với tôi, đó là thế giới thực nhất. Thật là một quyết định tàn nhẫn! Giấc mơ của bạn đã kết thúc, và cuộc sống của tôi chỉ có thể kết thúc!