Nghe tin em vợ bị ốm nặng. Khi chúng tôi đến nhà Lưu Cục, nhà của anh chàng này được trang trí khá phong cách, có lẽ anh ta đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy tôi đã mời tôi ngồi xuống và pha trà Kung Fu. Đưa điếu thuốc đi. Tôi nói thẳng vào vấn đề: “Giám đốc Lưu, tôi là doanh nhân, tôi chú ý ăn nói thẳng thắn, thẳng thắn. Khi đến thăm giám đốc Lưu tại văn phòng công thương, tôi đã hiểu được lời giám đốc Lưu nói với tôi lúc đó. nhưng xét cho cùng thì đó là vợ tôi. Không thể cứ để người khác làm được. Phải có quá trình tâm lý. Tôi mong anh có thể hiểu được điều này, anh Lưu ”.