Thầy giáo số hưởng được chén 2 em nữ sinh. Vì vậy, tính cách hiện tại của anh khi xuất hiện trước mặt Hoàng Phương khác hẳn với tính tình bạo lực trước đây, làm sao cô có thể không nghi ngờ? An Thiệu Đình thả lỏng một chút, đối với Nguyên Khả Tân kiên nhẫn hơn nói: “Mộng Nô, ta biết ngươi vì sao nghĩ như vậy. Đây thật sự là bởi vì tính cách của ta gần đây thay đổi rất nhiều, ta trước kia đối với ngươi quá bạo lực, ngươi đã chịu khổ rất nhiều.” đau đớn. Bây giờ tôi muốn thay đổi bản thân. Làm sao bạn có thể không thừa nhận rằng tôi là chủ nhân của bạn? Bạn có phải thấy tôi tàn nhẫn với bạn để tin điều đó không?